Aurskog Finstadbru Golfklubb ligger i trivelige Aurskog-Høland, ca 35 minutter øst for Oslo. Banen som ligger på Aurskog Golfpark er en 18 hulls blanding av park/skog. Banen er par 72 og har som eneste klubb på Østlandet 3 flotte skotske bunkere. Av treningsfasiliteter kan nevnes stor range, treningsgreen, skotsk treningsbunker og puttinggreen. Hele rangen er oppmerket etter Norges Golfforbunds golfkort (treningskort) som kan kjøpes i shoppen På anlegget er det Restaurant, Pub og stor vestvendt terrasse. Velkommen til Aurskog Goflpark.
En av Aurskog Finstadbru Golfklubb sine hovedoppgaver er å legge forholdene til rette for at barn og ungdom skal kunne utøve idrett i gode og trygge omgivelser. Med denne satsningen på unge vil klubben legge grunnlaget for en stabil vekst innen golfsporten.

Aurskog Finstadbru Golfklubb ønsker å gi alle, uansett alder et godt tilbud om å spille golf gjennom allsidige aktiviteter i et trygt miljø basert på idrettens grunnverdier som glede, helse, trivsel og «fair play». En attraktiv golfbane vil gi ringvirkninger for hele regionen, og vil være et godt tilleggsprodukt for ulike næringer langt utover Aurskog-Høland kommune.