NGF’s lokale regler gjelder og er satt opp på oppslagstavle i og rundt klubbhuset.
I tillegg gjelder følgende:

  • 1. Trær med støttestolper eller blått bånd er uflyttbare hindringer. Regler 24-2
  • 2. Avstandsmerker er uflyttbare hindringer. Regler 24-2
  • 3. Benker ved utslagssteder er uflyttbare hindringer. Regler 24-2
  • 4. Alle deler av vanningsanlegget er uflyttbare hindringer og fritak ved påvirkning av disse taes etter Regel 24-2b
  • 5. Alle gruslagte veier, kjørestier eller barkede stier gir dropp etter regel 24-2b
  • 6. Jordfaste steiner og gjell som ligger i dagen på den finklipte delen av spillefeltet, se regel 25-2, betraktes som grunn under arbeid. Regel 25-1 anvendes
  • 7. Steiner i bunker er flyttbar hindring. Regel 24-2
  • 8. Hivs en ball treffer en luftledning eller lysstolpe må slaget annulleres, og spilleren skal uten straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt. Regel 20-5