Vi har flere aktive medlemsgrupper i Aurskog Finstadbru Golf Klubb

Elitegruppen
Seniorer
Damegruppen
Knøttegolf – Alder 4-12 år
Grønn Glede