Tidligere år har AFGK sine medlemmer betalt en god sum i «frivillig dugnadsavgift». Denne avgiften har gått til spesifikke prosjekter på og rundt banen, som f.eks. støttemur på vei mot tee 1 og nytt teested på hull 4.

Vi ønsker å presisere dette bidraget sterkere og har i år valgt å kalle dette et «frivillig bidrag» Summen er på kr.300,00 og alle innkomne midler vil å år gå til ferdigstillelse av teesteder på hull 2 og 14. Faktura utstedes via NorKred i dag 08/08.

Dette er viktige midler for klubben, som gjør at vi kan gjennomføre flere ting på banen enn hva vi ellers kunne ha gjort.

Håper alle som har mulighet til å bidra gjør det, slik at vi kan fortsette å utvikle banen vår til det bedre:-)

NB! Som nevnt er dette et «Frivillig bidrag», det vil ikke komme purringer på utstedte faktura.

 

Takk på forhånd.

MVH

AFGK

Frivillig bidrag til ferdigstillelse av teesteder på hull 2 og 14

Post navigation